86-18030235313/
triconex / tricon
/

triconex / tricon

hệ thống triconex được dựa trên công nghệ được cấp bằng tmr hỗ trợ đến sil 3 và thường được sử dụng như một hệ thống an toàn hơn là kiểm soát.


lý thuyết vận hành. khả năng chịu lỗi trong tricon đạt được bằng phương tiện của một kiến ​​trúc dư thừa ba mô đun (tmr).

Đầu tiên 1 2 3 4 5 6 Cuối cùng
[  Tổng cộng  6 trang  ]
nói chuyện ngay vui lòng bấm vào đây để yêu cầu
nếu bạn có câu hỏi hoặc đề xuất, vui lòng để lại cho chúng tôi một tin nhắn, chúng tôi sẽ trả lời bạn càng sớm càng tốt!