86-18030235313/86-18030132586
emerson / epro
/

emerson / epro

kỹ sư, nhà sản xuất, và cung cấp các giải pháp giám sát máy móc cho các máy móc thiết yếu như tuabin và máy nén. các dịch vụ của họ bao gồm các dịch vụ quản lý dự án, kỹ thuật hệ thống, khởi động và vận hành, đào tạo và hỗ trợ liên tục.


\"Việc mua lại này mở rộng khả năng lãnh đạo của Emerson trong việc giám sát máy móc và mở rộng các dịch vụ quản lý sức khoẻ thông minh của máy móc.

\"Nó kết hợp các giải pháp bảo vệ máy móc tuân thủ theo tiêu chuẩn thế giới với chuyên môn đáng kể của Emerson về chẩn đoán dự đoán.\"

[  Tổng cộng  1 trang  ]
nói chuyện ngay xin vui lòng bấm vào đây để yêu cầu
nếu bạn có câu hỏi hoặc đề xuất, vui lòng để lại cho chúng tôi một tin nhắn, chúng tôi sẽ trả lời bạn càng sớm càng tốt!